top of page
מחירון
פנסיון ביתי

 

 

לכלב אחד

לילה / יום מלא / יממה ............... 130 ש"ח

 

לשני כלבים מאותו בית (מחיר כולל לשניהם)

לילה / יום מלא / יממה ............... 220 ש"ח

 

 

דוג ווקינג

 

לכלב אחד

טיול בסיסי  ............................... 40 ש"ח
טיול ארוך - עד שעה .................. 70 ש"ח

 

לשני כלבים מאותו בית (מחיר כולל לשניהם)

טיול בסיסי ...........................  60 ש"ח

טיול ארוך - עד שעה..............  80 ש"ח


* שימו לב: לא עובדת בבקרים/ערבים/סופי שבוע.
   מתנצלת מראש :)

bottom of page